Пристанищна инфраструктура - Кичево област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9000, "Славейков" № 1, ел.поща: office.varna@bgports.bg, http://www.bgports.bg/ Изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, - /управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение/обезпечаване на достъп до пристанищата/поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходи и канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването; събиране и разходване на пристанищните такси/сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци;

АКСА - 96 област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. "Извор" № 6, тел.: 051/132176 Благоустройствени и комунално-битови дейности; външна и вътрешна търговия; маркетинг; трансфер и реклама; строителни, ремонтни и довършителни работи; промишлени и битови дизайн; производство и търговия със строителни материали; транспортни, туристически, сервизни и специализирани услуги и дейности; производство и преработка на промишлена, селскотопанска и хранително-вкусова продукция сурошини и материали; организиране и осъществяване на спортни, атракционни, делови и търговски прояви, търгове, изложби, базари; погребални услуги

Месокомбинат Варна АД област Варна, общ. Аксаково, с. Яребична 9158, тел.: 0877/018600, ел. адрес: office@mkv.bg Преработка на месо и месни продукти

Омега 3 ЕООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Ивайло №18, тел.: 052/ 76 39 39 Преработка и търговия на едро и дребно с вторични суровини

Квирест ООД област Варна, общ,. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Георги Петлешев №1, тел.: 052/ 763264, 0888/ 988534, kvirest@mbox.contact.bg Производство на здравословни соеви продукти

Агропласмен 92 В област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9000, р-н Одесос, бул. Съборни № 46, тел.: 052/ 608125, 0887/444192, ел. поща: agroplasment@abv.bg, krasimira_aleksandrova@abv.bg Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на месо, патешки субпродукти, отглеждане на домашни птици, кланници

Инхом - 98 област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154 Южна промишлена зона, тел.: 052/ 762102, ел. поща: inhom_98@abv.bg Моделиране, проектиране и изработка на формови комплекти за стандартни и специални стъклени опаковки

Руди - АН ЕООД област Варна, общ. Аксаково, срещу Летище Варна, тел.: 052/ 611229 , 052/ 611230, 0894 694497, ел.адрес: rudi_an@abv.bg, http://www.rudi-an.com/bg/ Производство и търговия на тапицирана (мека) мебел

Плазма ЕООД област Варна, общ, Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Георги Петлешев №1, тел.: 0888/ 614541, 0885/ 875969, ел.поща: plazmaltd@abv.bg, www.plazmaltd.com Извършване на ремонтно-възстановителна работа на съоръжения механизми и детайли

Титани ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ж.к. Южна Промишлена Зона п.к.21 ,тел.: 052/763007, ел. поща: titani@mbox.contact.bg Вътрешна и външна търговия; призводство на стоки с цел продажба; туризъм, ресторантьорство и хотелиерство след лиценз; транспортни и спедиторски услуги; търговско представителство и посредничество.

Зебра ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ж.к. М-ст "Варненски път", имот 039002, тел.: 052/ 500459, ел. поща: zebra@mail.bg Изработка на вертикална пътна сигнализация, изработка на метални изделия, полагане на хоризонтална маркировка; инжинерингова дейност в областта на стоителството

Теодора ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Георги Петлешев №1А, 052/ 763 290, 0888/ 740 541, teodorapalazova@abv.bg Дизайн, производство и продажба на мъжка конфекция

Валимар ООД област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9023, р-н Владислав Варненчик, бул. Цар Освободител № 230, тел.: 052/ 510600; 052/ 510700,ел. поща: valimar@valimar.bg, www.valimar.bg Внос, производство и търговия със стоманени въжета и телове;

Бултекс ООД област Варна, общ. Варна, гр. Аксаково 9154, Южна Индустриална зона, ел. адрес: i.ivanov@bultex.eu Сортировъчен център за употребявани дрехи и текстил

Братя Стефанови и синове ООД област Варна, общ. Аксаково ,гр. Аксаково 9154, ул. Петрова нива № 14, тел.: 052/ 763092, 0888/ 807376 ел. адрес: bratq_stefanovi_ood@abv.bg, http://www.stefanovi.com/ Производство, преработка и търговия с месо и месни продукти

Стойкови Универс ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Илия Димитров № 36А, ет.1 тел.: 0888/ 990177, ел. поща: office@stoykovi-univers.com, http://www.stoykovi-univers.com Производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция; вснс и търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях

Стимекс ЕООД област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9010, ул.”Арх. П. Момилов” №26, тел.: 052/ 303-477, 052/ 303-547, ел.адрес: stimex@eskana.com, http://stimex.org/bg/ Бетонов възел Аксаково - производство на бетонови и асфалтови смеси и строителство

Агива ООД област Варна, общ. Варна, гр. Аксаково, Южна промишлена зона, логистичен център Alpha Logistics, тел.: 052/ 599922, 052/ 953182, ел. адрес: info@agiva.bg Производство на парфюми и тоалетни продукти

ММ Сервиз ЕООД област Варна, общ. Варна, гр. Аксаково 9154, Южна промишлена зона, тел.: 052/ 608991, ел. поща: mmservis@abv.bg Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн; сервиз на машини и оборудване за месопреработка;

Кросист - 002 ЕООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ж.к. Южна промишлена зона, ул. "Георги Петлешев" № 1, тел.: 0888/ 711911, ел. адрес: h.ishkov@gmail.com Склад за съхранение на негорими промишлени стоки

Електрокомплекс ЕООД област Варна, общ. Варна, гр. Аксаково 9154, Южна Промишлена Зона, тел.: 052/ 953384, ел. адрес: info@elektrocomplex.eu, http://www.elektrocomplex.eu/ Търговия на едро и дребно с електроинсталационни материали; проектиране и изграждане на комплексно осветление и продажба на кабели и LED осветление

Деймос Корект ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, Склад за съхранение на отоплителни, климатични инсталации и електро-окомплектовката към тях; поддръжка на инсталации; проектантски, монтажни и транспортни

Бул - ит глас ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154 , Южна Промишлена Зона, тел.: 052 / 762152, ел. поща: bulit@abv.bg Фабрика за преработка на стъкла и производство на закалено, ламинирано и огънато стъкло и стъклопакети

Бонго и Лонго ООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, Производствена база, тел.: 052/621 470, 0884/138 088, 0884/ 138 081, veseloparty@abv.bg База за производство и складиране на ядки, сушени плодове и кафе

Бокат Боневи ООД област Варна, общ. Аксаково, гр.Аксаково, ул. Извор, тел.: 0889 525 844, ел. поща: bokat@abv.bg Производство и реализация на строителни материали и на готов строителен продукт; проектантски, геодезически и картографски услуги

Спартак Таксим ЕООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Извор № 6, тел.: 052/ 613891 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Технокар област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9000, р-н Одесос, Вл. Варненчик № 310 Събиране и третиране на отпадъци

Сиди СД ЕООД област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Васил Белев № 8, тел.: 051/ 132053 Търговия на едро и дребно с хранителни стоки.

ЦБА - Аксаково област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. Георги Петлешев № 37А, тел.: 052/76 21 91 Продажба на бързооборотни стоки

Ли - Лидия Генева ЕТ област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев №37А, тел.: 052/ 762151, 0888/ 263260 Производство на бельо и трикотаж