Първа младежка трудова борса в община Аксаково

На 30 септември 2016 г. в рамките на проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“ по процедура „Активни“ на ОП „РЧР“ се проведе младежка трудова борса. Работодателите, развиващи дейност на територията на община Аксаково се срещнаха с младежи, търсещи работа. Целта на срещата бе да се осъществи непосредствен контакт между двете страни, като община Аксаково бе необходимия медиатор между тях. На срещата присъстваха г-жа Светлана Добрева- Председател на Общински съвет Аксаково, г-жа Руска Илиева-заместник-кмет на община Аксаково, представители на фирмите „Братя Стефанови и Синове“ ООД, „ Деймос Корект“ ООД, „Технокар“ ЕООД, „ММ Сервиз“ ЕООД, „Бул ит Глас“ ООД, „Стойкови Универс“ ООД, „Коник“ ООД. Работодателите приветстваха инициативата на община Аксаково, считат че е навременна и полезна за тях. Споделиха , че през последната година нараства търсенето на работници, но за съжаление все по-малко са желаещите да работят, фирмите предлагат обучение и кариерно развитие на желаещите. Информация за свободните работни места на територията на община Аксаково и друга полезна информация за младежите може да се намери на разработеният в рамките на проекта сайт „Младежка трудова борса- Аксаково“ www.go2job.org.

moreto.net

varna24.bg

varna.topnovini.bg

petel.bg

news.dir.bg

dailyvarna.com