Как да си напишем автобиография

Автобиографията представлява най-важният личен документ, който можем да изготвим, когато кандидатстваме за работа. Това дали ще бъдем поканени на интервю и дори дали ще бъдем наети на работа зависи о начина, по който е изготвена тя. За работодателя автобиографията може да се яви начин за предварителна селекция на кандидатите. Тя е базирана на персонална информация, която доказва професионалния опит на автора й и е демонстрация на неговата личност, като същевременно представлява сбит, ясен и обективен документ. Добре е да се сложи и актуална снимка – паспортен формат, а не от плажа или парти с приятели. Във всички случаи автобиографията трябва да е в приетия в Европейски съюз формат. Той е достъпен на следния линк: автобиография.

ДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАПИСВАНЕТО НА УСПЕШНА АВТОБИОГРАФИЯ

Дори и да не съществува универсална рецепта за съставянето на автобиография, все пак могат да се вземат предвид набор от простички и лесно следващи се правила, които да гарантират успех.

 1. Отделете достатъчно време за написването на автобиографията си!
  Набързо скалъпената автобиография се познава веднага!
 2. Съставете автобиография в сбита форма!
  Представете образованието и опита си с прости думи и къси фрази. Смята се, че автобиографията не бива да е по-дълга от две страници (без подробности и списък с публикации). Не включвайте прекалено много информация за личните интереси като „четене" и „музика". Внимание: не правете прекалено къса автобиография (при която можете да пропуснете важни подробности за образованието си и професионалния си опит), но и не се впускайте да описвате всяка подробност, за която се сещате!
 3. Изгответе поне два варианта на автобиографията си!
  Подгответе един съкратен вариант в рамките на 1-2 страници и подробен такъв от 4-5 стр., съдържащ списък с публикации, задълженията, които сте имали на предишните си длъжности, хоби, занимания в научни области и т.н. В допълнение на това можете да изпробвате и различни стилове на писане – стегната класическа автобиография и оригинална такава (при която можете да използвате светло жълта хартия, специални шрифтове, снимка и т. н.).
 4. Външният вид е изключително важен!
  Използвайте бяла хартия от най-добро качество, лазерен или цветен принтер. Внимавайте за начина на писане. Каквато и да било грешка би провалила успеха на автобиографията Ви. Ето защо би следвало да я прочетете многократно преди да я сметнете за завършена.
 5. Помолете двама или трима приятели да прочетат автобиографията Ви внимателно!
  Понякога не забелязваме и не обръщаме внимание на грешките в текст, върху който сме се старали много. Много по-лесно установяваме грешките на другите. Нещо повече, по този начин можете да проверите как автобиографията Ви ще се възприеме от останалите.
 6. Обърнете специално внимание на референциите!
  Ако вече имате списък с хора, които са готови да Ви дадат препоръки, проверете дали не са си променили телефонните номера или адресите. Задължително е да предупредите съответните лица, че е възможно да се свържат с тях и повода за това.
 7. Снимка или визитна картичка.
  Не ги прикрепяйте към автобиографията, ако не е заложено такова изискване.
 8. Обърнете внимание на личните и професионални цели!
  Не допускайте преувеличаване или прекалено общо представяне. Професионалните Ви цели трябва да убедят работодателя, че предлаганото работно място напълно отговаря на очакванията Ви.
 9. Избройте уменията си!
  Можете да включите списък на тези Ваши персонални умения, които съответстват на желаната от Вас работа. Не пестете похвалите за себе си, но и не преувеличавайте. Бъдете готови да Ви провокират да дискутирате в рамките на интервюто всяко от посочените от Вас качества, тъй като работодателят ще има желание да научи точния контекст, в който сте развили личните си и професионални качества.
 10. Обърнете внимание на начина на изпращане на автобиографията си!
  Днес се смята, че автобиографията трябва да е в печатен вид, а не написана на ръка. Отпечатаната автобиография, изпратена по електронната поща, би се приела много добре. Можете също да занесете автобиографията си л ично.Препоръчително е да не използвате email адреса от сегашното си работно място, тъй като някой от началниците Ви може да има достъп до файловете и да не бъде приятно изненадан от факта, че си търсите друга работа).