На 22 юни 2017 приключи последното обучение за придобиване на професионална квалификация. В рамките на проекта се включиха 60 лица за придобиване на професионална квалификация. Свидетелство за придобита професионална квалификация получиха 58 лица.
 

Проведени обучения:
  Мотивационно обучение за активно търсене на работа
  "Работник в озеленяването" - с. Цветарско
  "Сътрудник в социални дейности" - гр. Аксаково
  "Озеленител" - гр. Аксаково
  "Работник в заведенията за хранене и развлечения" - гр. Аксаково
  "Работник в озеленяването" - с. Любен Каравелово
  "Работник в озеленяването" - гр. Аксаково