Обикновено работодателите започват да търсят служители от:

  1. Наличния персонал във фирмата - подходящ служител, който да изпълнява и новата длъжност.
  2. Препоръка от познат.
  3. Трудови посредници - бюра по труда или агенции за подбор на персонала.
  4. Пускане на обяви.
Предоставме ви информация за свободните работни места в община Аксаково, информация за всички институции които могат да ви съдействат да си намерите работа и полезни съвети, които да ви помогнат да бъдете конкурентни на трудовия пазар.