• Ако сте лица до 29 години;
  • Ако не учите;
  • Ако не работите;
  • Ако не сте регистрирани в дирекция "Бюро по труда" през последните 12 месеца;
  • Ако искате да вземете жовота в свои ръце

Вижте нашето предложение!

Брошура: свали файла